W ostatnim tygodniu września grupa szyszkarzy z Poznania i Zielonej Góry pozyskiwała pędy świerkowe w Puszczy Białowieskiej. Pracowaliśmy w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego w Nadleśnictwie Hajnówka. Świerki na które się wspinaliśmy nie były sadzone ręką ludzką, z koron tych majestatycznych drzew mogliśmy podziwiać jedyny zachowany w Europie las naturalny.

Niektóre świerki miały ponad 45 metrów wysokości i liczyły  200 lat. Wchodziliśmy także na młodsze i niższe drzewa, aby pula genowa była bardziej reprezentatywna. Powierzchnia ta została wytypowana 15 lat temu i liczy kilkaset drzew świerka w różnym wieku. Naszym zadaniem było ścięcie gałązek ze 150 specjalnie ponumerowanych drzew. Wyszukiwanie drzew nie było łatwe, gdyż niektóre zostały powalone przez wiatr i utrudniały nam przemieszczanie się. Niestety w tym sezonie na Podlasiu urodzaj szyszek świerka będzie bardzo słaby. Znaleźliśmy tylko kilka drzew na których można by zerwać parę kilo szyszek.

Las w którym przebywaliśmy obfituje w różne rzadkie gatunki zwierząt. Żubrów niestety nie widzieliśmy, ale ich liczne tropy świadczyły, że często tam przebywają. Również w pobliżu zajmują swoje rewiry dwie watahy wilków, które z pewnością miały nas na oku 😉

Wielka szkoda, że tylko trzy dni pracowaliśmy w tej cudownej puszczy, może kiedyś jeszcze zagościmy na innych gatunkach drzew z których będziemy mogli także zrywać szyszki?


Komentarze